Kulturresa till Vallby Sörgården

Resa till Kulturreservatet Vallby Sörgården. Söndagen 2 September
En inblick i äldre jordbrukskultur och livet på landet för c:a 100 år sedan.

För mer information och anmälan klicka in på länken nedan.

Södra Vings Hembygdsförening resa (1)