Arkeologirundan 2018

Den 25-26 augusti är arkeologirundan där Södra Vings Hembygdsförening medverkar.
Öppet i Bogastugan den 26 augusti. Kl.14.00-16.30.

Program: Konsert och instrumentbyggarverkstad med forntida klang.
Familjeföreställning från 6 år. Riksspelman Sabina Henriksson inleder med att berätta om och spela på olika forntida musik- och ljudinstrument: säckpipa, olika flöjter och pipor, mungiga, trumma, lyra, brummer, rebec, Moraharpa, stråkharpa, och kantele med mera. Därefter fikaservering och efterföljande instrumentverkstad där publiken får göra egna traditionella ljudinstrument, typ skrappinne, brummer, rönnpipa eller skrammelklyka som de sedan får lära sig att spela på och som får ta med sig hem.
Aktiviteten avslutas med en gemensam konsert!
Barn ska vara i vuxens sällskap eftersom man arbetar med verktyg.

Husen är öppna: smedjan, ladugård, utställning och kaffeservering i vacker kulturmiljö vid vattnet

Fritt inträde

Välkomna