Väderleksdata under äldre tid

Här följer väderleksdata från Västergötland  som är hämtat från en utskrift som vi kommit över.
Det är intressant att läsa om hur väderleken varierat under åren och det kanske inte var bättre förr.
Väderleksdata