Tillbyggnad Bogastugan

En ny milstolpe i föreningens historia blir  tillbyggnaden av Bogastugan som beslutades på föreningens årsmöte.

Vi kommer att under hela projekttiden dela med oss av som händer.

Just nu pågår förberedelsearbeten och bidragsansökningar.

För att vi haft möjlighet att genomföra en förstudie och ta fram underlag till ritningar mm för denna tillbyggnad har vi fått stöd från Leader Sjuhärad.

Leaderlogga

Fler ritningar mm

Text om tillbyggnaden

DSC_0133    DSC_0135

DSC_0001    DSC_0003

DSC_0178   DSC_0188

DSC_0186   DSC_0187