Från säckpipa till dragspel

”Från säckpipa till dragspel” var temat för föreningens februariaktivitet

Bygdens riksspelman Sabina Henriksson var aktören och det blev en för alla besökare mycket engagerande underhållning med stor behållning.  Sabina kom med ett stort bagage fyllt av ett 25 tal musikinstrument till Hökerums skola där ett 45 tal besökare samlats under tisdagskvällen den 16 februari. Under ca 2 timmar och med avbrott för fika, spelade och sjöng Sabina med stort engagemang med hjälp av dessa olika instrument samtidigt som hon på ett målande och informativt sätt berättade om instrumentens historia och utveckling. Sabina berättade bland annat att det äldsta påträffade musikinstrumentet var en flöjt gjord av djurben och som hittats vid utgrävningar i en grotta där Neandertalmänniskor hade vistats för ca 60 000 år sedan.

Här är de instrument Sabina spelade; Nyckelharpa, Moraharpa, Stråkharpa, Vikingalyra, Stenar, Spelpinnar, Skrappinne, Bensnurra Rassel, Benpipa, Spelpipa, Säckpipa, Brummare, Lerskata, Kantele, Benpipa, Spelpipa, Stor ramtrumma, Mungiga, Rebec, Låtfiol, Poschette, Träskofiol, Gitarr, Durspel, Munspel.

Till kvällens stora uppskattning hörde förutom Sabinas framträdande också serveringskommitténs arbete med att bjuda på gott fika med egentillverkade smörgåsar kompletterat med kaffe/the och frukt .

Tack alla som gjorde kvällen så bra!

Nedtecknat genom Ingrid Öhlund

DSC_0015 DSC_0019 DSC_0027 DSC_0148