Har du tid över som du inte vet hur du ska använda

Hej

Här kommer några nedslag med information  och med möjligheter att bidra  med arbetsinsatser;

 

Tillbyggnaden av Bogastugan går fortsatt planenligt och idag, torsdag 21 april,  gjöts betonggrunden till tillbyggnaden. Under nästa vecka påbörjas resning av byggstommen.

För iordningställande av grundarbetena har förutom Yngve framförallt Lennart, Gerhard och Gunnar bidragit med många goda arbetstimmar. Inte heller att förglömma Yngves bror, Håkan,  som  dynamiskt och med mycket spänst delat underjordens osynliga stenblock . Yngve som också  sköter arbetsledningen gör det på ett imponerande bra sätt.

MÅLNING

Under nästa vecka kommer bla träpanelen till ytterväggarna att levereras till Bogastugan och Yngve räknar med att vi kan börja måla träpanelen med rödfärg på måndag. Träpanelen målas innan den sätts upp

Här finns möjlighet  till målningsarbete  för alla som kan och har möjlighet. Om du och/ eller du känner någon som vill engagera sig i detta arbete så är det mycket välkommet. Kontakta i så fall  Yngve   som sköter samordningen  på tel 033-274371 . Eftersom detta e-mail främst går ut till styrelsen är det bra om ni också kan sprida detta till våra deltagare  i arbetskommitteerna 

FIKA

När det gäller att bistå med fika så finns det också möjligheter. Hör i så fall av er till mig, tel 033 275058  så försöker jag koordinera. Hitintills för nästa vecka ser det preliminärt ut så här 

Måndag -Lars  L

Tisdag – 

Onsdag -Erika 

Torsdag- Gull-Britt

Fredag 

 

Hälsningar ingrid ö