Vårfågelvandring

Årets vårfågelvandring, som ägde rum söndagen den 24 april blev alltigenom lyckad. Trots att det nyckfulla aprilvädret bjöd på bara några plusgrader och även någon liten snöflinga, så samlades närmare bestämt 22 personer på gårdsplanen hos Gerhard och Konrad Fridén i Håkabo för att under Göran Karlssons sakkunniga ledning skåda och lyssna till sången från vårens fåglar.

Som vanligt under vandringarna med Göran som ciceron så fick vi lära oss spännande saker från fåglarnas värld.  Inte minst om hur människans påverkan på naturen medför att olika arter gynnas och då ökar i antal eller i andra fall får svårt att överleva. För fåglarna är våren en bråd tid med att hitta eget revir och bygga bo. Några arter är kvar hos oss hela vintern medan andra just har återvänt från sina varmare övervintringsställen.

Som exempel på stannfåglar kunde vi se exempelvis blåmes, talgoxe, gulsparv och nötväcka, som gärna uppehållit sig vid fågelbordet vid Håkabo och vi lyssnade till gärdsmygens fina sång. Av de återkomna flyttfåglarna kan särskilt nämnas bofink, stare, rödhake och rödvingetrast. En höjdpunkt för dagen var också upptäckten av en enkelbeckasin sittandes på toppen av en hög torr-raka.

Vandringen gick på den gamla vägen i de natursköna markerna mellan gårdarna Håkabo och Lida. Området är mycket vackert och kulturhistoriskt unikt med sina imponerande stenmurar. Det blev en  speciell upplevelse för oss alla deltagare att stanna till vid en av de breda alldeles plana stenmurarna och duka upp det medhavda förmiddagskaffet på den som ett bord med en fin grön duk av mossa.

I området finns också flera torplämningar dokumenterade av Södra Vings hembygdsförening. Vid lämningen efter torpet Larsalyckan – nr 175 i torpförteckningen – stannade gruppen och fick ta del av  torpets sista bosättare Lars Svenssons och hans familjs levnadsöde.

 

Rätt svar på frågetävlingen:  1. Kungsfågel, 2. Strömstare, 3. Blåmes, 4. Glada, Skiljefråga: Rödhake

1 pris vanns av Lars Hylander och övriga vinnare blev Eva Eriksson, Kicki Ottosson, Lars Lidar, Dagmar Lennartsson, Emilia Hylander, Margareta Johansson, Konrad Fridén, Hans R.

 

GBA

DSC_0038 DSC_0057 DSC_0064 DSC_0032