Torpvandringen

Årets torpvandring-vandring i andrum miljö.

Säby säteri utmed sjön Mogden i Hökerum var i år platsen för föreningens årliga torpvandring. Torpvandringen i år fokuserades mer till en vårvandring i vacker kulturmiljö än om att besöka äldre torpplatser.

Under onsdagskvällen den 11 maj, en ljuvlig försommarkväll mellan hägg och syren, samlades drygt 40 glada och entusiastiska personer på säteriets gårdsplan och hälsades välkomna av gårdens ägare Christina och Lars Christoffersson.

Vi  fick under deras ledning intressant, sakkunnig och tänkvärd information. Det handlade om gårdens historia, nuvarande verksamhet med ekologisk köttdjursproduktion och skötseln och bevarandet av det äldre kulturlandskapet.

Vår vandring gick genom betesmarker med bla tydliga  fornlämningar från brons-och järnåldern, terassodlingar och stenmurar. Vandringen avslutades  på gårdsplanen med medhavd kvällsfika kompletterad med grillad korv.

Till värdparet  överlämnades hembygdsboken Södra Ving- då och nu – samt en lokalproducerad ost som tack för deras medverkan till en uppskattad vårvandring.

 

Föreningens torpkommitté ansvarade för arrangemanget.

DSC_0039 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0050