Årsmöte 2016-09-04

Årsstämma i Södra Vings hembygdsförening
Vid Södra Vings hembygdsförenings årsstämma första söndagen i september 2016, en underbar sensommardag, samlades ett 40 tal medlemmar i hembygdsgården Bogastugan, Tolkabro.
Utöver stadgeenliga dagordningspunkter tillfogades i år punkten Redovisning av Bogastugans tillbyggnad . Byggledaren Yngve Håkanson presenterade genom ett trevligt bildspel nedslag från de olika momenten i genomförandet. Byggnationen om ca 40 kvm , i direkt anslutning till Bogastugans sydvästra del, inrymmer effektivt kök tillika sammanträdeslokal , tillgänglighetsanpassad toalett och maskinrum. Yngve kunde också med stor tillfredsställelse notera det fina samarbete med såväl ideella som kommersiella krafter som präglat arbetet och den glädje det innebär att få vara med och göra saker tillsammans. Genomförandet inklusive anläggningsarbete för vatten och avlopp fullföljdes efter 9 veckors arbete , våren 2016 .
Årsstämman innebar stora förändringar i styrelsen.

Följande tre styrelseledamöter hade avböjt omval .

Bengt Samuelsson, föreningens kassör under 34 år och tillika styrelseledamot i föreningen under 42 år.

Lena Wetter-Arabäck föreningens sekreterare under 25 år.

Gunvor Lundgren styrelseledamot i 11 år.

Med stor uppskattning för allt fint och troget styrelsearbete dessa utfört avtackades de med bla blommor och boken Till frågan om Swearikets vagga . Blommor utdelades också som tack för fina insatser till Inger Andersson ,avgående i valberedningen, och till Yngve Håkanson.
Föreningens serveringskommitté ordnade välsmakande kaffe med tårta som avslutning av årsstämman.
Efter årsstämmans beslut ingår i styrelsen för kommande verksamhetsår ; Ingrid Öhlund (ordförande) Gull-Britt Andersson, Gerhard Fridén, Kerstin Håkanson, Margareta Johansson, Lars Lidar, Monica Nilsson, Konrad Samuelsson, Birgitta Sjöberg, och med suppleanterna Lennart Johansson, Anders Davidsson(nyval), Jan-Erik Magnusson(nyval) och Anders Pettersson(nyval).
Föreningens verksamhetsberättelse för 2015/ 2016 mm finns på föreningens hemsida www.hembygdsforeningen.se

img_7500 img_7489 img_7485-1 img_7477-1 img_7474-2