Planeringsmöte

Planeringsmöte, 8 november

Hembygdsföreningens planering av  verksamheter för år 2017;

Alla, såsom deltagare i styrelsen, arbetskommittéer och andra intresserade är varmt välkomna att delta i planeringsmötet med tankar, idéer och förslag till olika aktiviteter mm för år 2017. Utifrån vad som kommer fram vid planeringsmötet får styrelsen underlag för att senare besluta om föreningens kommande årsprogram (  år 2017 ). Hoppas många vill och kan vara med, påverka och delta i föreningens verksamhet.

Vi träffas i Bogastugan kl 18:00 tisdagen den 8 november.

Varmt välkommen!