Bokutdelning i skolan

Onsdagen den 21 december fm åkte Gull-Britt Andersson och Kerstin Håkanson till Hökerums skola för att som tidigare år ända sedan Södra Vings sockenbok  ”Då och nu” blev till dela ut boken till årets sjätteklassare. Lärarna Christina Claesson och Cathrine Rapp från Hökerum tog vänligt emot oss och vi fick på en bänk lägga upp trettio böcker försedda med elevernas namn och hembygdsföreningens årsprogram.

Gull Britt Anderson talade bra  både om hembygdsföreningen  och om boken, visade på sidor som särskilt behandlade Hökerums skola. Alla elever fick komma fram och hämta var sin bok och eleverna visade stort intresse. Elin Hårte hittade en sida  där flera i klassen var med som små elever i Kyrkans Barntimma. för flera år sedan. Vi hoppas att boken finns kvar den dag eleverna med ännu mer glädje kan värdesätta boken.