Från istiden till 1200-talet

”Från istiden till 1200-talet i Sjuhäradsbygden”

Hökerum  skulle mycket väl kunna vara Sveriges vagga, här finns så många historiska tecken som talar för detta  var föredragshållaren Morgan Nilssons lite uppseendeväckande inledningsord vid den historiekväll som  Södra Vings hembygdsförening anordnade  den 16 februari i Hökerum. Morgan Nilsson som är  ordförande i föreningen Historieforum i Västra Götaland visade bilder, berättade om kända och mindre kända arkeologiska fynd  och kulturmiljöer från olika delar av Sjuhäradsbygden och förmedlade olika berättelser/sägner mm  om att ”så här kan det ha varit”. Drygt ett 40-tal intresserade besökare deltog. Under kvällen bjöds på välsmakande kvällsfika och  alla fick också tillfälle att ta upp frågor i anslutning till Morgan Nilssons intressanta presentation. Hans presentation förmedlade stor entusiasm för att lyfta fram arkeologin i vårt samhälle och behovet av att öka kunskapen om vår lokala historia.