Vårfågelvandring

Vårfågelvandringen på Valborgsmässoaftonens morgon blev lyckad både vad gäller väder, vind och fåglar och antal besökare. Cirka 35 deltagare, vilket nog är rekord för våra fågelvandringar, samlades på Bäckagårdens gårdsplan under en blå himmel och strålande solsken. Gårdens ägare Valter Gustafsson guidade runt på en 3 kilometer lång vandring genom natursköna skogs- och hagmarker vid Bäckagården, Horsared och Intakan.  Det blev en spännande vandring på gamla stigar och vägar och där besökarna också kunde uppleva en levande bygd med välskötta åkrar och vacker skog.

I en glänta i skogen stannade vi upp vid en av Södra Vings hembygdsförenings torpmarkeringar. Det var torp nr 146 Tålyckan, där år 1869 föddes en liten gosse vid namn Gustaf och det var han som flyttade till ett soldattorp, blev soldat och tog sig namnet Törnqvist. År 1895 gifte han sig och han och hustrun Ida fick 10 barn. Efter avslutad soldattjänst flyttade familjen till Madtorp och det är säkert många som än i dag minns syskonen Törnqvist.

Göran Karlsson från Härna var som vanligt vår sakkunnige fågelciceron och under hans ledning får vi alltid lära nya spännande saker från fåglarnas värld. Inte minst lärorikt är det att lyssna och försöka  känna igen olika fågelarters sångläten. Det är en konst som kräver övning och med Görans hjälp kunde vi höra sången från både bofink och trädpiplärka. Andra fåglar som vi kunde beskåda och i vissa fall höra på vår vandring var sädesärla, rödhake, stor hackspett, gärdsmyg, ringduva, gulsparv, nötväcka och koltrast. Dessutom kunde vi se några kanadagäss och 6 tranor komma flygande.

Så blev det dags för en efterlängtad fikastund. Valter med familj inbjöd oss till en härlig plats i skogsbrynet med vårblommor och fin utsikt över gårdens dammar. Där simmade knipor omkring och ett tranpar häckade i strandkanten. Det blev en härlig avslutning på en naturskön fågelmorgon!

Vinnare med alla rätt på frågetävlingen blev Siv Samuelsson, Ekeslunda.

GBA