Torpvandring

I år, 2017, var utgångspunkt för  föreningens  årliga torpvandring , Romsås by , och att försöka  förmedla en känsla om hur förhållanden i byn  kunde vara för ca 150 år sedan då genomförandet av allt det som beslutats vid laga skiftet under åren 1861-1869 skulle ske. Ett drygt 40 tal intresserade deltagare samlades under den varma majkvällen ,17 maj, i trädgården till gården ”Rasslyckera” för att få höra hur laga skiftet gått till och vad det innebar för byn med dess 29 bönder och hemman. Kan nämnas att ”Rasslyckera”  på den tiden var  en gård som  ägdes av bonden Johannes Andersson och som genom laga skiftet fått sina tidigare  splittrade  ägda markskiften samlat till ett skifte  och blivit ålagd att flytta ut från byn och därmed flytta alla sina husbyggnader i byn till platsen för det nya skiftet. Inte mindre än 19 bönder i  Romsås by blev ålagda, genom laga skiftet,  att flytta ut från byn.

Kvällens deltagare fick därmed tillfälle att reflektera över hur det för ca 150 år sedan kunde vara för människorna  i byn och  på den plats vi samlats på , inte minst med all  husflyttning, utöver andra skyldigheter i samband med laga skiftet och  allt annat en bonde måste göra för att få mat till sin familj för att överleva.

Förutom lagaskiftespresentationen  vidtog en  promenad med besök på platser för  fyra soldattorp  och torplägenheter i riktning mot  Tövevägen . Deltagarna fick också en presentation om bland annat Indelningsverket och om förhållandena med att bönderna hade skyldighet att hålla med soldat till rikets försvar. Kvällen avslutades traditionellt med grillad korv och medhavd kvällsfika. Lena Adolfsson från föreningens torpkommitte´ avslutade torpvandringen  med att tacka och överlämna en hållbar perenn växt till nuvarande ägare till ”Rasslyckera”,  Lillemor och Sixten Lundin , för  deras gästvänlighet och generositet med att bland annat  öppna och visa  gårdens byggnader för deltagarna.