Årsmöte 2017

2017-09-03 Årsmöte

Första söndagen i september har Södra Vings hembygdsförening sitt årliga årsmöte . Årets årsmötessöndag spred sol och värme. Extra roligt var därför att drygt 35 medlemmar sökt sig till Bogastugan för att där medverka till att det gamla verksamhetsåret kunde avslutas  med ansvarsfrihet för styrelsen och att ett nytt verksamhetsår kunde ta vid. Årsmötets ordförande Ingrid Öhlund inledde mötet med en parentation över under året bortgångne styrelseledamoten Lars Lidar. Saknaden är stor.

Mötet fortsatte med stadgeenlig dagordning och bla val av ledamöter i styrelse och arbetskommittéer, mm. Till förändringarna i föreningens nya styrelse hör att Anders Nyström och Anders Davidsson valdes in som ordinarie ledamöter och till nya suppleanter i styrelsen valdes Margareta Öman och Birgitta Asp. Uppgifter om samtliga valda ledamöter kommer snarast att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Till årsmötets beslut hörde att även besluta om medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgift till Södra Vings hembygdsförening för år 2018 är 50 kr /person.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar avtackades, med blommor och kuvert, avgående styrelseledamöterna Lennart Johansson och Kerstin Håkansson samt Inger Andersson och Konrad Fridén , de senare  från Serveringskommittén respektive Anläggningskommittén. Meritlistorna för dessa i föreningen är imponerande; Lennart Johansson har arbetat 35 år i olika styrelseroller varav 10 år som ordförande. Inger Andersson har under 16 år  arbetat i föreningen och i flertal år samordnat serveringskommittén. För Kerstin Håkansson handlar det om 12 år i styrelsen och dessutom som samordnare och genomförare av föreningens senaste hembygdsbok Södra Ving –då och nu ( Boken erhöll år 2013 utmärkelsen Årets hembygdsbok).  Konrad Fridén har varit god medhjälpare i anläggningskommittén sedan 2012.

Mötesdeltagarna bjöds avslutningsvis på kaffe/the och med läckra frukttårtor samt foto- och filmvisning. Tommy Johansson visade foton från verksamhetsåret och  Karl-Gustav Fridén visade en film från en vandring med bla Lars Lidar där man sopade fram  och blottlade en mossbevuxen fornminnesstenhäll vid Nordkvarn i Hökerum. Drygt 100 skålgropar och fotsulor kunde återfinnas i stenhällen och dessa antas härröra från bronsålderstiden.

 

Nedtecknat av Ingrid Öhlund