Berättarkväll

Berättarkväll  intresserar många!

Den 15 november, en mörk och kall novemberkväll , var det full aktivitet i Bogastugan och många intresserade ortsbor strömmade in i stugans värme. Hembygdsföreningen hade bjudit in Claes Ola Claesson, uppväxt i byn Romsås, till årets berättarkväll . Ett 50-tal besökare lyssnade med stort intresse på Claes Ola när han berättade om hur det var att på 1950 och- 60 talen växa upp i byn Romsås. Han berättade med stor inlevelse om årets gång och om de olika funktioner som då fanns i byn utöver ett dussintal aktiva bönder. Till exemplen hör affär,  skomakare,  hårfrissa,  postutlämning, företagare inom sömnadsbranchen etc. Framförallt berättade också Claes Ola, målande och roligt, om de olika människor som under hans uppväxt bott i Romsås by och  som på ett högaktat sätt gjort starkt intryck på honom.   Kvällens besökare bjöds på många skratt och fick sannolikt också anledning att reflektera kring tidens förändringar.

Kvällen innehöll därutöver servering av kaffe/the med hemgjorda smörgåsar och äpplekaka.

Tack alla som medverkade till planering och genomförande av en härlig berättarkväll.

 

Nedtecknat av Ingrid Öhlund