Julhälsning

Södra Vings Hembygdsförening hälsar en God Jul och ett Gott Nytt år