Vårfågelvandring

Söndagen den 29 april gick årets vårfågelvandring av stapeln.
Start från Hökerums torg med Göran Karlsson från Härna som mycket kunnig guide.
Under förmiddagen i naturen kring Romsås by fick vi lyssna till flera vårfåglar, som steglits, gärdsmyg, bofink, olika trastar även trana och gråsgås både hördes och sågs. Under promenaden blev det en efterlängtat fikastund vid en vacker stenmur.