Filmen ”Erland Jakobsson – mjölkaköraren”

Denna film har tillkommit på initiativ av filmens huvudperson tidigare åkeriägaren Erland Jakobsson, Ulricehamn. Erland föddes 1927 och fick vara med om den stora genomgripande förvandlingen av Sverige, som inneburit att landet gått från en tid då en stor andel av befolkningen försörjde sig inom jord- och skogsbruk till dagens industri- och tjänstesamhälle.

Jordbruket har moderniserats och tidigare sätt att såväl bruka jorden som att hålla djur på gårdarna har till stor del försvunnit. Då han 1944 började som mjölklastare fanns det mjölkkor och även annan boskap på alla gårdar. De flesta lantbrukare försörjde sig och sin familj med vad gården gav och mjölken från korna var en viktig inkomstkälla.

Erland ville berätta för nutidens människor om denna svunna tid som han varit en del av. Som ung grabb fick han arbete som mjölklastare på en lastbil, som transporterade mjölk från gårdar in till Mjölkcentralen i Ulricehamn. Efter några år som lastare blev han bilens chaufför. Gårdarna var belägna i socknarna Brunn, Tvärred och Södra Ving och längs denna mjölklinje fanns i mitten av 1940-talet c:a 140 gårdar som levererade mjölk. Nu år 2013 är det endast 3 mjölkgårdar kvar.

Erland var förutseende och dokumenterade själv med egenhändigt tillverkade kartor hela den gamla mjölklinjens sträckning med gårdar, mjölkbord och dåvarande mjölkleverantörers namn angivna. Han presenterade sitt materiel för oss i Södra Vings Hembygdsförening och så småningom föddes tanken på att göra en film om mjölklinjen, där Erland själv kunde berätta och visa oss platser och vägar där mjölkbilen kört.

I mars 2013 påbörjades arbetet med att göra filmen. Det var Bo Arabäck, Bernt Johansson och Gull-Britt Andersson, som på plats hemma hos Erland filmade och gjorde intervjuer. En strålande sommardag den 17 juni 2013 åkte vi alla tillsammans mjölklinjens vindlande vägar med Erland som kunnig ciceron. Vi träffade flera människor som än idag med glädje kunde berätta om sina minnen från mötet med Erland och mjölkabilen.

Filmen är nu färdig och vi hoppas att den skall vara en spegling av en svunnen tid, ett tidsdokument, som väcker minnen men också ger kunskap och förståelse till yngre tittare hur det var i våra trakter under mitten av 1900-talet. Innehållet i filmen bygger på Erlands berättelser och egna minnesbilder. Det känns vemodigt att Erland inte längre finns med oss.

Han hade säkert haft mer att berätta och kunnat svara på våra frågor, som filmen väcker.

Vi som fått vara med och göra filmen önskar uttrycka vårt innerliga tack för att vi fick möta Erland och ta del av hans berättelse.

Gull-Britt Andersson