Torpvandring 2018

Årets torpvandring genomfördes i samarbete med Äspereds hembygdsförening söndagen den 13 maj, en underbar försommardag med strålande sol, värme och träden i skir ljusgrön grönska.

Klockan 9, samlades ett 70 tal kulturintresserad personer vid Storegården, i gränstrakterna mellan Södra Ving och Äspereds socknar vid sjön Tolkens västra sida, för att under förmiddagen vandra till platser där det funnits soldattorp, torplägenheter och backstugor. Vandringen om ca 4 km gick mestadels på skogsstigar  och brukningsvägar i ett vackert kulturlandskap och med mark som idag i huvudsak tillhör gårdarna Storegården och Bryggaregården.

På Äsperedssidan besöktes fem platser för torp och soldattorp  och inom Södra Ving besöktes 8 torpplatser varav 2 soldattorp.

Platserna som besöktes inom Södra Ving har markerats med nummerskyltarna 155 -162 i naturen och redovisade med samma nummer i torpboken Ödetorp i Södra Ving. Första upplagan av torpboken sammanställdes av Södra Vings HBF år 1970.

Under kunnig ledning av  Bo Lennart Andersson, Äspereds HBF och Lena Adolfsson Södra Vings HBF  fick deltagarna bland annat så långt det nu var känt ,ta del av var bebyggelsen legat ,hur den såg ut och när i tiden och vilka människor som bott på torpen .

Vid vandringens fikapaus bjöds deltagarna på korv med bröd av Södra Vings HBF och kaffe med hembakad muffins av Äspereds HBF.

Vandringen avslutades med att båda hembygdsföreningarna tackade berörda markägare, guiderna och deltagarna för visat intresse och lyfte fram det positiva med att samarbeta kring vissa aktiviteter och som i detta fall torpvandring.

För  torpkommittén i Södra Vings HBF : Lena Adolfsson, Gerhard Fridén, Klas-Göran Hellqvist, Gunnar och Ingrid Öhlund