Borgkullarna vid ”Fagranäs” i Aspanäs

Länstyrelsens representanter möter arkeologer på borgkullarna vid ”Fagranäs” i Aspanäs.

Medeltidslämningarna fick återigen besök av sakkunniga arkeologer, som under förmiddagen torsdagen den 19 september besåg det unika området. Enligt deras åsikt är det en befäst stormannagård av typen motte and bailey. Den är den enda av sitt slag i Sverige och visar på att de som en gång uppförde anläggningen hade kontakter med utlandet.

Många motsvarande anläggningar finns i England. Storleken av lämningarna och att de omfattar så stort område förvånade besökarna. Det var intressant och glädjande att se och höra deras entusiasm. Arkeolog Mats Hellgren från Lödöse Museum kommer att upprätta en Utgrävningsplansom skall inlämnas till Länstyrelsen som beslutar. Aktuellt är en utgrävning i form av ett 1 meter brett snitt genom en del av den västra borgkullen ner mot och i vallgraven. Om allt går i lås ( det behövs finansiering ) kanske de börjar gräva i juni nästa år. På plats i torsdags var också Jan-Åke Thorell från Sveriges Radio Sjuhärad som gjorde en intervju som sedan sändes i P4.

På den ena bilden (som är tagen på östra borgkullen) ser vi från vänster : Gerhard Fridén från Aspanäs, Claes Ström, fornvårdsansvarig på Länstyrelsen i Västra Götaland, Mats Hellgren, arkeolog från Lödöse Museum, Henrik Zedig, beslutsfattare på Länstyrelsen samt Jan-Åke Thorell från Sveriges Radio.

På den andra bilden intervjuas Mats Hellgren av Jan-Åke Thorell.

Välkomna att besöka området ! Hälsningar Lars Lidar

Share this Post