Kulturresa till Vallby Sörgården

Resa till Kulturreservatet Vallby Sörgården. Söndagen 2 September
Ca 40 personer startade kl. 8.00 vid Bogastugan med buss, för att ta sig till Vallby Sörgårdens kulturreservat, där vi förutom en intressant guidning fick kaffe och smörgås. Efter denna historiska plats tog vi oss till Askeberga skeppssättning via Vaholms brohus. På skeppssättningen fick vi en intressant redovisning av både platsen och bygderna runt om. Resan fortsatte till Odenåkers hembygdsgård där vi förutom en god lunch fick vara med om en veteranfordonsutställning. På återresan gick färden till Västergötlands segelflygsmecka på Ålleberg, där vi drack kaffe.
Ett stort tack till resekommittén för en trevlig och välordnad resa.