Friluftsgudstjänst midsommardagen

En härlig morgon på en underbar plats var det som traditionen bjuder friluftsgudstjänst vid Bogastugan.
Beatrice Yngvesson ledde gudstjänsten och predikade medan
Bengt Merhamre skötte det musikaliska. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe med dopp.