Årsmöte 2018

Söndagen den 16 september var det årsmöte i Bogastugan.
Ett fullsatt Bogastugan visade på stort intresse för föreningens arbete.
Förutom årsmötesförhandlingarna blev det underhållning av Michael Eriksson Töve, det bjöds kaffe med apelsin tårta.
Några ledamöter lämnar nu sina uppdrag i föreningens kommittéer och ordföranden riktar ett varmt tack för deras insatser och engagemang samt överlämnar en gåva till var och en. Det är Gunvor Lundgren, som varit med i serveringskommittén sedan den inrättades för 17 år sedan, Dagmar Lennartson som varit med i inventariekommittén i 7 år sedan 2011, Cecilia Fridén som hållit i sommarutställningen i Bogastugan i
3 år sedan 2016, Tommy Samuelsson som varit med i utställningskommittén under 1 år och Birgitta Holmedal som varit med i resekommittén under 1 år.

Tack till styrelsen och alla kommittéer för det gångna verksamhetsåret.