Återigen fullsatt vid filmvisningen i Församlingshemmet

Onsdagen den 20 november 2013 visade vi filmen Glimtar från Södra Ving 1983-86.
Filmen är inspelad av Jan Töve och Sven PärlhammarFilmen har våtskannats hos Uppsala Filmteknik i HD-format och har sedan digitalt kunnat förbättrats i flera scener. Eftersom filmen är inspelad i 16 mm färg har slutresultatet blivit ett enastående fint dokument över en svunnen tid där flera företeelser som bank och affär försvunnit från Hökerums centrum och stora industrier som Nilsson Trä ej heller finns kvar och banvallen är nuförtiden cykelled.

För kvällen hade vi bjudit in Jan Töve som berättade om filminspelningen och svarade på frågor. Före huvudfilmen visades scener från Hökerums Livs som vid tiden för filmningen var mycket aktiv affär. Likaså visades film om Budkaveln som gick in till Ulricehamn 1984. Den utgjordes dels av bortklippta scener och dels av scener från huvudfilmen. Bengt Samuelsson fick efter önskemål redogöra för Budkavelns uppgift.

Före huvudfilmen serverades kaffe o kaka till publiken där de satt och på så sätt blev det inga långa kaffeköer.

Huvudfilmen erhöll kraftiga applåder och Jan Töve erhöll hembygdsföreningens broderade linnehanduk.

På grund av den stora katastrofen i Filippinerna beslöt hembygdsföreningen att skänka kvällens överskott plus innehållet i en extra insamlingsbössa, till en hjälporganisation, vilket hälsades med applåder Insamlingsresultatet blev 4 955:- och denna summa skickas till Svenska Kyrkans internationella arbete med adress Filippinerna.

Jan Töve har gjort en översikt om arbetet med filmen och jag har gjort ett tillägg om fortsatt arbete med filmen HÄR