Filmvisning på Hökerumsgården

Idag måndag visade vi första o sista delen av Sockenfilmen från 1951. Det var uppskattat och samlingssalen fylldes av intresserade åskådare. Först bjöd vi på kaffe o mjuk kaka. Gruppen som ordnade detta var Inger Andersson, Monica Nilsson, Erik o Gunvor Lundgren. För filmen ordnade jag Bo Arabäck utrustningen.

Filmen kan i sin helhet ses via mediearkivet på denna sida.