Många besökare på SVIF-dagen

Hembygdsföreningen deltog med en monter på SVIF-dagen den 24 augusti. Förutom fastighetsbilderna från milleniumskiftet så visades den nyframtagna kartan över Södra Vings socken, stort intresse, samt delar av studiecirkelns arbete om att ta fram de gamla namnen på åkrar och ängar.

Dagen fick ett strålande väder och alla aktiviteter drog många besökare, vilket kan ses på de upplagda bilderna.