Stort intresse för årets borgvandring!

Vi var drygt 80 personer som deltog i hembygdsföreningens traditionella vårvandring och som denna gång var en borgvandring vid Fagranäs/Vädersholm i anslutning till sjön Mogden och Hökerum. I vackert vårväder fick vi en intressant guidning av ”borgherren” Lars Lidar . (Tyvärr kunde inte kulturgeograf Pär Connelid delta eftersom han under dagen skadat en fot.)

Vi fick alla se en fint framröjd dåtid i det område som sannolikt varit medeltidaborgen Fagranäs . Detta framkallar ett merintresse för vad som kan ha hänt under medeltiden i dessa trakter. Vi alla uppskattade Lars´s intressanta beskrivningar och egna tankegångar.

I anslutningen till vandringen intogs medtaget kvällsfika och Gunnar´s nygrillade korv med bröd. Lena Adolfsson och Ingrid Öhlund tackade alla för visat intresse och framförallt framfördes att stort tack till Lars Lidar. För er som vill veta mer om Fagranäs finns bla följande information via internet. http://wadbring.com/historia/sidor/fagranas.htm

Torpkommitteén i Södra Vings hembygdsförening