Biskopsvisitation i Södra Vings pastorat

Lena o jag hade förmånen att få närvara vid biskopsvisitationen i Södra Ving som representanter för Södra Vings hembygdsförening.

För vår del började det med samling kl 16:30 i Kyrkans hus. Först hälsades vi välkomna av kh Anders Wikman och därefter av biskop  Åke Bonnier. Sedan fick vi vara med om SWOT-analys som innebar att vi i olika grupper skulle ta fram Styrkor – Svagheter – Möjligheter och Hot/Risker under ledning av Jacqueline Björnram, förste stiftsadjunkt och chef för församlingsavdelningen i Skara stift.

När detta var avklarat serverades vi en mycket god måltid som tillagats av Pia Bernvill, Lise-Lott Jurinic och Gudrun Lund. Det hela drog ut på tiden, men klockan 19:00 kunde vi samlas i Kyrkan för en Ljusmässa. Detta var en högtidlig och fin tilldragelse, där vi som avslutning blev välsignade av biskopen.

Efter detta samlades vi åter i Kyrkans hus och här fick vi kaffe o tårta. Sedan följde en paneldiskussition om ”Kyrka i glesbygd” och i panelen ingick Sven- Erik Björkvall, Nils-Gunnar Nilsson, Olle Larsson och Lise-Lott Andersson. Här uppmanade biskopen bl a att församlingarnas präster gärna kunde starta var sin blogg och i den berätta om sitt arbete.

Kvällen avslutade med psalmsång och alla verkade mycket nöjda med dagens tillställning. I bildgalleriet finns bilder från evenemanget.

Lena o Bo Arabäck
PS Från hembygdsföreningen överlämnades boken ”Södra Ving – Då och Nu” till biskopen. DS