2500-årigt bryne hittades !

Trots dåligt väder med snö och hala vägbanor kom ett  40-tal mycket intresserade besökare till arkeologikvällen som Södra Vings hembygdsförening arrangerade onsdagen den 20 mars i Hökerum. Kvällens gäster var arkeolog Gisela Ängeby och kulturgeograf Pär Connelid Riksantikvarieämbetet. De båda  fängslade oss alla med att berätta om resultatet från de arkeologiska utgrävningar och kulturgeografiska  inventeringar som skett i anslutning till motorvägsutbyggnaden av Riksväg 40 och som  berör mark inom  Södra Ving i stor omfattning. Bilderna finns också i MEDIAGALLERIET på menyn ovan.

Bildspel & Odlingslandskapet-i-Södra-Ving

Gisela koncentrerade sin presentaion kring utgrävningen av en gravplats  utmed västra sidan av Hökerumsvägen (Mellan Sannelund och  Kvarnasvedjan). Genom att gräva ut graven i sin helhet, lager efter lager, har det varit möjligt att också spåra de handlingar som varit förenade med begravningsplatsen, dvs händelser inom en och samma begravningsritual. Gisela beskriver att stensättningen hör till de märkligaste  hon varit med om och att den är unik för Sverige.

Vid utgrävningen hittades framförallt ett bryne, brända djurben från får/getter i en brandgrop, brända  människoben i en gravgömma och rödjord med rester av en nedbränd vidjekonstruerad byggnad. Datering varierar från ca 400- 50 före Kristus. Resterna hänför sig sannolikt från två skilda eldningstillfällen. Mitt i  den runda stensättningen har en byggnad anlagts och som sannolikt symboliskt avbildar ett hus och där resterna av den döde, gravkistan anlagts. Genom en offermåltid har den döde försetts med  mat  ( får/getter) ovan på gravkistan och därefter har monumentet byggts över. Det viktigaste med graven är huset som visar att det var där den döde fortsatte att leva. Gisela menar också att det varit en mycket viktig person som begravts i denna grav- någon andlig person.

Pär fortsatte med att berätta om landskapets utveckling och hur våra förfäder  ända från järnåldern arbetade med att röja och bruka jorden för föda här i vår bygd.  Pär visade utdrag från  äldre lantmäterikartor från  1600- och 1700 talen och framåt och där markanvändningen med åkrar, röjningsrösen mm i flertalet fall finns mycket detaljerat inritade och vackert illustrerade.

Dessa äldre kartskatter finns tillgängliga på webbtjänsten Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida  www.lantmateriet.se

Pär lovade vidare att medverka vid hembygdsföreningens majaktivitet  den 16 maj  då vi genomför den traditionella torpvandringen och som i år istället blir en ”Borgvandring” vid Vädersholm och Fagranäs. Pär kommer då  att på direkt på  plats i naturen hjälpa oss att se rester från våra förfäders brukande av marken. Missa inte det tillfället!

Vid pennan: Ingrid Öhlund