Engagerad diskussion om samarbete mellan hembygdsföreningarna

Det var ett välbesökt möte när Södra Vings hembygdsförening med hjälp av Kulturen i Ulricehamns kommun anordnade en informations- och diskussionsträff  för hembygdsföreningarna i Ulricehamns kommun. Syftet var bla att diskutera samarbete, vad har föreningarna för nytta av att samarbeta och inom vilka ämnesområden.  Ett 40 tal representanter från 12 av kommunens  23 hembygdsföreningar medverkade i den engagerade diskussionen.

Diskussionen kom bla.  att handla om en redovisning av angelägna frågor i respektive  förening, medlemsavgift, former för fortsatt samverkan och om värdet av att samverka. Huvuddragen i diskussionen finns dokumenterat i mötesanteckningar , se denna fil.

Mötet resulterade i

-att det  framfördes önskemål till Kulturen i Ulricehamns kommun /Anna Lang/ om att  genomföra ett seminarium/föredragning i hantering av föremål i föreningarnas föremålssamlingar

-att fortsätta att träffas  för att bla samtala om föreningarnas årsprogram .   Brunns hembygdsförening tog budkaveln för att anordna nästa träff i  början av år 2013.

Vid pennan: Ingrid Öhlund