Att arkivera rätt

Lördagen den 29 september 2012 var Bo och jag på kursen “Att arkivera rätt”. Kursen var en 1-dagskurs och den var förlagd till Rångedala bygdegård.
Vi var ett 25-tal som hade antagit inbjudan. Vi började med dag med kaffe och smörgås vilket smakade mycket bra särskilt för dem som åkt långt. Förmiddagen ägnades åt arkivering av pappershandlingar. Vi fick en redovisning över alla arkivformer som finns allt från riksarkiv till de små arkiv som vi hembygdsföreningar har.
Ett bra arkiv för pappershandlingar har en temperatur på 18 grader samt 30% fuktighet vilket är svårt för oss hembygdsföreningar att hålla. Vi bör däremot se till att lokalen inte är en fuktig källare med golvbrunn där vatten kan tränga upp, eller elektriska apparater som kan orsaka brand. Efter en god lunch fortsatte eftermiddagen med hur vi skall ta hand foton och filmer och arkivera dessa. Vi fick bland annat reda på att det finns ett 15-tal olika fotografisorter som skall tas om hand på olika sätt.  Nu har det kommit fram en guld DVD som skall kunna arkivera digitaliserade bilder och filmer i 300 år. Det var en mycket innehållsrik och trevlig dag i Rångedala. Det är alltid trevligt att träffa personer från andra hembygdsföreningar, vi har ju alla lika problemställningar, som är intressant att diskutera.
Lena Arabäck