Byggnader & Faciliteter


Sockenallmänningen

Området för hembygdsgården Bogastugan och dess övriga byggnader utmed Tolken, Tolkabro är ett samfällt markområde som tillhör mantalssatta fastigheter inom Södra Vings socken. Läs mer…

Sockenallmänningen

Sockenallmänningen

Området för hembygdsgården Bogastugan och dess övriga byggnader utmed Tolken, Tolkabro är ett samfällt markområde som tillhör mantalssatta fastigheter inom Södra Vings socken. Läs mer…

Sockenallmänningen
Bogastugan

Bogastugan

Den nya platsen för Bogastugan blev sockenallmänningen vid Tolkabro. Samma år som föreningen bildades flyttades stugan i december 1961 till sin nuvarande plats . Stugan sågades ner i 7 sektioner och kördes efter traktor och fogades sedan in på den färdigställda grunden. Läs mer…

Bogastugan

Den nya platsen för Bogastugan blev sockenallmänningen vid Tolkabro. Samma år som föreningen bildades flyttades stugan i december 1961 till sin nuvarande plats . Stugan sågades ner i 7 sektioner och kördes efter traktor och fogades sedan in på den färdigställda grunden. Läs mer…

Bogastugan

Ladugården

Ladugården inrymmer idag bl.a. en del större föremål som skänkts till föreningen, t.ex. vagnar. Logen lämpar sig också utmärkt för dans vid festliga tillfällen. Läs mer…

Ladugården

Ladugården

Ladugården inrymmer idag bl.a. en del större föremål som skänkts till föreningen, t.ex. vagnar. Logen lämpar sig också utmärkt för dans vid festliga tillfällen. Läs mer…

Ladugården
Smedjan

Smedjan

Smedjan har tillhört Anders Samuelsson, Ulvunga och har skänkts inklusive full smidesutrustning till hembygdsföreningen. Läs mer…

Smedjan

Smedjan har tillhört Anders Samuelsson, Ulvunga och har skänkts inklusive full smidesutrustning till hembygdsföreningen. Läs mer…

Smedjan

Kolladan

År 1984 fick hembygdsförening som gåva av Ingrid Pettersson i Torp ett markområde bebyggd med en lada. Ladan hade använts som kolförråd under gengastiden på 1940-talet. Läs mer…

Kolladan

Kolladan

År 1984 fick hembygdsförening som gåva av Ingrid Pettersson i Torp ett markområde bebyggd med en lada. Ladan hade använts som kolförråd under gengastiden på 1940-talet. Läs mer…

Kolladan
Lill-Boga

Lill-Boga

År 1982 skänker Södra Vings Pastorats Röda Kors krets en bastubyggnad belägen i anslutning till sockenallmänningen vid Tolkabro till hembygdsföreningen. Läs mer…

Lill-Boga

År 1982 skänker Södra Vings Pastorats Röda Kors krets en bastubyggnad belägen i anslutning till sockenallmänningen vid Tolkabro till hembygdsföreningen. Läs mer…

Lill-Boga