Sockenallmänningen

Området för hembygdsgården Bogastugan och dess övriga byggnader utmed Tolken, Tolkabro är ett samfällt markområde som tillhör mantalssatta fastigheter inom Södra Vings socken. Samfällighetens officiella beteckning är Ulricehamn Vings-Torp s:1. Denna sk sockenallmänningen avsattes vid laga skifte år 1871 för gemensamt bruk.  Ändamålet var då att ha en gemensam lastageplats vid sjön Tolken för att bl.a. kunna ta iland timmer m.m. från skogen Brun på östra sidan av sjön Tolken där fastigheterna har skogsskiften. Platsen skulle exv. kunna användas  för skogstransporter vid flottning och vid körning på is.

Det utlystes ett allmänt möte i bygdegården Viskaborg den 13 okt 1961 och där Södra Vings Hembygdsförening fick tillåtelse lämnades av delägarna om att sätta upp Bogastugan på sockenallmänningen vid Tolkabro. Området var då igenväxt med sly och buskar varför föreningen började med röjning och i november 1961 togs första spadtaget till stuggrunden.

Idag används också området förutom som hembygdsgård också som iläggningsplats för fritidsbåtar. Detta sker i samarbete mellan Tolkens fiskevårdsförening och Södra Vings Hembygdsförening.

Intressant är att området karaktär av gemensamt bruk kvarstår, dock i andra former än det ursprungliga ändamålet. Bild: Bo Arabäck