Ladugården

Ladugården är timrad och bjälkarna på takets insida är saxade. Byggnaden är omkring 20 meter lång och innehåller stall för 2 hästar, fåhus för 4 kor, höns och grisar samt loge och lada. Ladugården är försedd med ”skunke”, en ungefär 1 ½ meter bred utbyggnad över dörrarna vid stall och fähus, dvs det är egentligen framsidans vägg som är indragen för att ge regnskydd osv. åt bonden då han skulle bära foder från ladan till stallet. ”Skunke” var förr mycket vanligt på ladugårdarna i bygden, men denna ladugård är den enda kvarvarande i sitt slag i bygden.

Troligtvis har ladugården uppförts vid 1800-talets mitt av syskonen Ögrens morföräldrar August och Beata Johansson . fram till 1946  var den i bruk för kreatur .

Under sommaren 1969 påbörjade föreningen rivning och flyttning av ladugården på Åkerhult och nästkommande vår röjdes på sockenallmänningen för att ge plats åt nytillskottet. Våren 1971 kom byggnaden på plats och i juni hade den taklagskrans.

En vanlig takbeklädnad under 1800-talet var råghalm och i vissa sjörika trakter vass. Eftersom det var svårt att få tag på råghalm beslöt föreningen att köpa in Hornborgavass. Det behövdes 1600 kärvar till ladugårdstaket som färdigställdes under maj 1972. Ladugården målades också i gråton, den nyans äldre omålat trä får.

År 2006 behövdes ladugården tak läggas om och vasstaket byttes byts ut mot enkupigt lertegel.

Ladugården inrymmer idag bl.a. en del större föremål som skänkts till föreningen, t.ex. vagnar. Logen lämpar sig också utmärkt för dans vid festliga tillfällen. Bild: Bo Arabäck