Smedjan

Smedjan har tillhört Anders Samuelsson, Ulvunga och har skänkts inklusive full smidesutrustning  till hembygdsföreningen. År  1993 flyttades smedjan från Ulvunga  till Bogastugan. Smedjans utrustning  fungerar alltjämt  och vid högtidliga tillfällen är den igång för att visa hur och vad som kan göras. Bild: Bo Arabäck