Kolladan med omkringliggande markområden

År 1984  fick hembygdsförening som gåva av Ingrid Pettersson i Torp ett markområde  bebyggd med en lada. Ladan hade använts som kolförråd under gengastiden på 1940-talet.

Markområdet har avstyckats från Torp och fastigheten Ving-Torp 1:27 tillhör  Södra Vings Hembygdsförening.

Föreningen använder markområdet för traditionell lieslåtter och ladan används som förråd för bla föreningens samlingar av större jordbruksföremål. Ladan försågs med nytt plåttak och panelen rödmålades under 2008. Bild: Bo Arabäck