Lill-Boga

År 1982 skänker Södra Vings Pastorats Röda Kors krets en bastubyggnad belägen i anslutning till sockenallmänningen vid Tolkabro till hembygdsföreningen. Byggnaden har under 1930-1950 talen använts som  offentlig bastu för att ge möjlighet för bygdens folk att hålla god hygien.

Föreningen har renoverat byggnaden och idag används den som möteslokal, utställningslokal  och utgör ett bra komplement  till hembygdsföreningens verksamhet. Byggnaden kallas Lill-Boga. År 2009 försågs den med nytt tegeltak. Bild: Bo Arabäck