Erik Hultin - Ungdom

0501
 • Arne Berntsson på cykel
0601
 • Lars Hellqvist avfotografering
0603
 • Allan Bengtsson Backen
0608
 • Bengt Friden Lida
0609
 • Jonas Granefelt o Elof Karlsson
0611
 • Jonas Granefelt, Karl-Albert Johansson, lena Nilsson o lena Granefelt
0612
 • Claes Hellqvist
0613
 • okänd, Birgitta Ljungqvist, Ann-Sofie Persson o Ola Bolin
0614
 • Ola Bolin, Lars Svensson o Åke Bolin
0615
 • Karl-Albert Johansson, okänd, lars Dahlen o Konrad Samuelsson
0616
 • Claes Stridhammar, okänd, Rolf i "Gårn", med mopeder
0618
 • Lena Nilsson, Lena Granefält, Karl-Albert Johansson o Jonas Granefält
0620
 • Bo Gustafsson, okänd, Rune Johansson Högryd
0623
 • Britt-Mari Lundin, Sune Claesson, okänd, Ingemar Karlsson, okänd
0625
 • Bengt Larsson Högryd -Arne Persson Åkerhult - flickor?
0629
 • Tomas Franzen, Ingemar Helin “Putte”
0630
 • Lars Dahlen, Jonas Granefält i Hultins hus verandan
0639
 • Styrbjörn o Jörgen Karlsson
0640
 • Styrbjörn o Jörgen Karlsson
0641
 • Ingemar Persson Åkerhult
0642
 • Bertil Rosen
0643
 • Roger Sanneving, okänd, med mopeder
0648
 • Ola Bohlin
0649
 • okänd, Bertil Leidek
0652
 • Gunnar Johansson Hallagården, numera 2008 ordförande i Sving
0663
 • Söndagsskola i Kärrabo
0665
 • Bengt Karlsso Högen
0668
 • Claes-Erik Kindberg
0669
 • Inger Johansson Getared
0674
 • John Pettersson Torp
0675
 • Ingrid Carlsson Tolkabro och Vivi Pettersson Sjövik
0681
 • 3 bröder Blixt Arnabo
0682
 • Enok i "Gårn" o L-G Sanneving Cyklar
0684
 • Thomas Franzen
0686
 • Karl-Albert Johansson, okänd
0687
 • Arne Jansson Sjöbacka, Anders Johansson Backabo
0688
 • okänd, Ann-Sofie Persson
0689
 • Ann-Sofie Persson + okänd
0690
 • Conny, Claesson, Peter Andersson Trädgården
0691
 • okänd, Birgitta Ljungqvist
0693
 • 3 syskon Carlsson i Mastdunga
0698
 • Styrbjörn o Jörgen Karlsson Bredaslätt
0704
 • "Pojk från ""Gårn"" o L-G Sanneving" cyklar
0708
 • Thomas Franzen, Jonas Granefält
0710
 • Lars o Lennart Hellqvist, okänd
0718
 • Arne Johansson Stockahult
0724
 • Hilja Uustal o Inger Johansson Getared
0727
 • Anna-Lisa Johansson Rosenlund Dragspel
0731
 • Lennart Johansson Hallagården
0732
 • Lennart Johansson Hallagården
0733
 • Jan- Olof Hellqvist
0734
 • Lars Hellqvist - Gunnar Johansson
0735
 • Lars Hellqvist o Bengt-Olof från Härna
0740
 • Ingemar Persson, Åkerhult
0742
 • Gunnar Johansson Hallagården
0743
 • Gunnar Johansson Hallagården
0744
 • Gunnar Johansson Hallagården julgran
0747
 • 2 systrar Johansson RosenIund dragspel
0748
 • 4 barn till Johansson RosenIund
0751
 • Daniel andersson Dalen, Bengt Friden, Lida
0752
 • Lennart Johansson Hallagården
0764
 • Torsten Johansson Överdragsstationen - okänd
0765
 • Ragnar Samuelsson, okänd, Erik Bylin
0766
 • Bröderna Axelsson i Laggebo (Härnesund)
0769
 • Gerhard Pettersson, Frams Johansson o John Pettersson
0770
 • Ragnar Samuelsson Östergarden
0772
 • Ally o Karin Pettersson
0773
 • Henning Sigurdsson.o Torsten Dehlin - cykel
0775
 • Ellen o Gertrud Roos
0776
 • Ester Jansson (Verner) o Maj Lundin
0777
 • Ally o Karin Pettersson o okänd
0779
 • Torsten Johansson Överdragsstationen
0781
 • Thea o okänd syster Lindet
0782
 • Thea på Lindet
0783
 • Tomas Johansson (Murarns pojk)
0784
 • Greta o Maja Bohlin.
0786
 • Hildur Pettersson (Carlsson), okända
0787
 • Henning Sigurdssson Sjögården
0789
 • Gertrud, Birgit, Peder Gustafsson o Gunnar Uden
0790
 • okänd, Gösta Gustafsson (Långe-Gösta) skyttar med vapen
0793
 • 4 syskon Artur Johanssons barn o Anders i Töve (Miltons pojk)
0795
 • Torsten Karlsson (Gideon),okänd
0796
 • Leif Johansson i Gamlaromsås
0797
 • Tomas Johansson (Murarns pojk)
0798
 • Asta o Elis SVensson Svensgården - syskonen Svenbsson i Hand
0800
 • 4 syskon från Torp o 2 okända
0804
 • 3 systrar Bohlin
0815
 • Jaktlag med vapen
0817
 • Vera Larsson o Irma Gustafsson - cykel
0818
 • Gertrud Pettersson Änga
0822
 • Per Pettersson Torp
0823
 • Thea på Lindet
0824
 • Dagmar Dehlin
0825
 • Berta, Ella, Lisa, Andersson o Karl Gustafsson, okänd - cykel
0829
 • Ebbe Turesson Hökerum
0830
 • Helga Törnqvist
0832
 • Ragnar Samuelsson, Östergården
0835
 • 2 barn Häll
0836
 • Gösta o Mats Fohrman samt Anna o Per Pettersson, okänd
0837
 • Ally o Karin Pettersson - okända
0838
 • Hasse, Pelle o Marianne Johansson Prästgården
0847
 • Nils Liden
0848
 • Margot Johansson Getared
0849
 • Arne Persson Tomta tv
0850
 • Arne Persson Tomta, Alf Gustafsson Sjöbredared (soldater)
0851
 • Stig Bengtsson Persbo
0853
 • Artur Persson (Fiskar-Artur), Folke Persson Rut - skidor
0925
 • Ulla Johansson (Fohrman) o okänd. -dito m cykel
0928
 • Sture Andersson Matsered o Rolf Andersson m okänd. -dito
0929
 • Allan Bengtsson Backen Timmele
0930
 • 3 okänd, Olle Andersson Nordlyckan o Karl-Erik Vilhelmsson
0931
 • Konrad Samuelsson, Karl-Albert Johansson, Jonas Granefält, Lars Dahlen - moped
0932
 • Elof Karlsson i Gårn o Uno Anderssons son på Nygården - moped
0933
 • Elof Karlsson i Gårn o Uno Anderssons son på Nygården
0935
 • Thomas Franzen vid Hultins stuga
0940
 • Stig Claesson, Bror-Olof Johansson, Erik Karlsson
0941
 • 2 okänd o Rolf Karlsson Boga gård - moped
0942
 • okänd, Gerhard Pettersson Sjövik i skidbyxor
0943
 • Karl-Arne Karlsson o Rolf Karlsson o broder Boga gård
0960
 • Märta Johansson Romsås Gamlegården
0962
 • Emmy Samuelsson (Andersson)
0964
 • Ally o Karin Pettersson Mastdung -dito
0966
 • Gertrud Pettersson Änga o okänd
0967
 • Torsten Svensson Lottenborg
0969
 • Systrarna Gustafsson Brunn
0970
 • okänd, Greta Bohlin,okänd -dito
0971
 • Margit Jansson, Ally o Karin Pettersson
0975
 • Konrad Samuelsson på skidor
0976
 • Ragnar Samuelsson, Erik Bylin -Ragnar Samuelsson
0977
 • Arne Arvidsson Trogared -dito
0981
 • Golvur - Gunnar Myren
0982
 • Birgit Johansson Överdraget, Maj-Britt Karlsson -dito
0983
 • Kerstin Lindman -dito
0984
 • Karl-Ivar Roos -okänd
0985
 • Ernst Levinsson Sjöslätt -dito
0986
 • Herbert Johansson Getared, Liss Arvidsson Trogared -Herbert Johansson
0988
 • Erik Johansson Backabo -dito
0989
 • Karl-Erik, Rut o Bengt Vilhelmsson Mandekärr
0990
 • Harry Jansson sjöbacka, Arvid Bengtsson
0992
 • Ulla Andersson Lyckorna,Ulla Johansson Ekeslunda
0993
 • Hildur Johansson (Larsson) Romsås Gamlegården
0994
 • Alf Johansson Backabo -Bengt Johansson Slätthult
0995
 • Ulla Andersson Lyckorna -Ulla Johansson Ekeslunda
0996
 • Anni Gustafsson Sandslätt m 2 döttrar
0997
 • Alf Johansson Backabo - Okänd
0998
 • 4 generationerMatilda o Ellen Lundin
0999
 • okänd , Fritz Andersson Torget
1000
 • Ulla Johansson Romsås Gamlegården
1001
 • Bertil Gustafsson Åvik
1003
 • Sven Nilsson, Gösta Gustafsson (Långe-Gösta)
1005
 • Marianne, Inger o Gunnel i affären Romsås
1009
 • Systrarna Johansson Romsås affär
1010
 • Ulla Johansson Romsås Gamlegården -Ulla o Sonja Johansson
1013
 • Arvid Johansson, Nils Liden Dumbäcken
1014
 • Harry, Elsa, Arne, Margit Jansson o okänd Bjättlunda
1019
 • Karin pettersson Tomta, Eva Gustafsson Källäng . kläder
1020
 • Edit Lövgren - kläder
1026
 • Anders Johansson Backabo
1028
 • Sven Hedin Marka -okänd
1032
 • Birgit o Ulla Johansson Överdragstationen -dito
1033
 • Bertil Gustafsson (Särka Kalles pojk) - hund
1035
 • Systrarna Johansson Romsås affär
1037
 • 3 okänd, Olle Andersson Nordlyckan, K-E Vilhelmsson
1038
 • K-E Vilhelmsson
1040
 • Arvid Johansson Dumbäcken -okänd
1041
 • Arvid Johansson Dumbäcken -okänd
1043
 • Anders Gustafsson Bredaslätt - cykel
1045
 • Märta Pettersson-Moberg, Anna Pettersson o Svea Jansson
1046
 • Hjalmar Sternfält
1047
 • Gertrud Petterson Tomta - kläder
1049
 • John Pettersson Trop, Peder Gustafsson Källäng, Gerhard Pettersson Sjövik
1050
 • Ella Persson Åkerhult -Viola o Ella Persson Åkerhult
1054
 • Midred Roos (Bodin)
1055
 • Midred Roos (Bodin)
1058
 • Anders o Britta Johansson Backabo
1061
 • Erik Johansson Backabo, Bengt Johansson Slääthult -Erik Johansson
1065
 • Maja Hellqvist med cykel.
1066
 • Ragnar Claesson Granbygget