Bilder från Torsten Källqvist

69085
  • Slåttergille vid Bogastugan 1969