Vårvandring på gammal ridled!

IMG_1819
  • Vårvandring på gammal ridled! - Foto Kerstin Håkanson