Hembygdsfilm 2 visning 2013

DSC04459
  • Många tittar intresserat på Erland Jakobsson intervju som vat förspel i väntan på den riktiga filmen