Ljudarkiv

Henning Roos, Hökerums skjortfabrik

Intervjuas av Karl-Axel Svensson och Bo Arabäck  6/10 1989.

Runstenen i S Vings kyrka

Lennart Nordquist intervjuas av Kjell Walter för Ulricehamns närradio om runstenen i S Vings kyrka.

Bertil Perolf på Hökerumsgården 21/1 1986 med Skivor till kaffet

Inspelning med intervjuer av folk på Hökerumsgården bl a Emmy Munter

Ester Törnqvist

Intervjuas av Kenneth Emanuelsson, 1997-02-06.

Ivar Gustavsson

Intervjuas av

Karl-Axel Svensson del 1

Intervjuas av

Karl-Axel Svensson del 2

Intervjuas av

Milton Andersson

Intervjuas av

Olle Claesson

Intervjuas av

Sven Andersson, Tomta i Härna

Intervjuas av

Gerda Andersson

Ingrid Pettersson

Intervjuas av Kenneth Emanuelsson och Lis Nilsson, 1996-10-22.